Σάββατο 12 Μαΐου 2018

ΛΑΚΚΩΜΑΤΑΙΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

                                (Μέρος Δεύτερο)
 Λακκωματαίοι μαχητές ενταγμένοι στα Επαναστατικά Σώματα
Καλαβρυτινών Οπλαρχηγών και συμμετείχαν σε μάχες που
αναφέρονται στα πιστοποιητικά που έλαβαν από τους αξιωματικούς
κάτω από τις διαταγές των οποίων εμάχοντο:

1    Κωνσταντινόπουλος Νικόλας Σιδηρούν Αριστείο
2.   Μούρτζης Γεωργάκης  Σιδηρούν Αριστειο
3.   Μούρτζης Αγγελής Σιδηρούν Αριστείο
4.   Παπανθιμόπουλος Γεώργιος Σιδηρούν Αριστείο
5.   Παπανικοιλόπουλος Ζαχαράκης  Σιδηρούν Αριστείο
6.   Παπανδρίκου Παντελής Σιδηρούν Αριστείο
7    Ακουρος Σταύρος Σιδηρούν Αριστείο
8    Βαρνακιώτης Σταύρος Σιδηρούν Αριστείο
9    Μενούνος Δημητράκης Σιδηρούν Αριστείο
Στη Μάχη Καλαβρύτων 21-26/3/1821
1)      Κωνσταντινόπουλος Νικόλας
2)      Μούρτζης Γεωργάκης
3)      Μούρτζης Αγγελής
4)      Μενούνος Δημητράκης
5)      Ακουρος Σταύρος
6)      Βαρνακιώτης Διονύσης
7)      Παπανδρίκου Παντελής
8)      Ππανικολόπουλος Ζαχαράκης
 Μάχη Πατρών
1)      Κωνσταντινόπουλος Νικόλας
2)      Μούρτζης Γεωργάκης
3)      Μούρτζης Αγγελής
4)      Μενούνος Δημητράκης
5)      Ακουρος Στεύρος
6)      Βαρνακιώτης Διονύσιος
7)      Παπανδρίκου Παντελής
8)      Παπανθιμόπουλος Γεώργιος
9)      Παπανικολόπουλος Ζαχαράκης
Μάχη λεβιδίου  14/4/1821
1)      Κωνσταντινόπουλος Νικόλας
2)      Μούρτζης Γεωργάκης
3)      Μούρτζης Αγγελής
4)      Μενούνος Δημητράκης
5)      Ακουρος Σταύρος
6)      Βαρνακιώτης Διονύσιος
7)      Παπανδρίκου Παντελής
8)      Παπανθιμόπουλος Γεώργιος
9)      Παπανικολόπουλος Ζαχαράκης
      Μάχη  Τριπόλεως  23/9/1821
1)      Παπανδρίκου Παντελής
2)      Παπανθιμόπουλος Γεώργιος
3)      Παπανικολόπουλος Ζαχαρίας 
Μάχη Ακροκορίνθου 14/1/1822
1)        Παπανδρίκου Παντελής
2)        Παπανθιμόπουλος Γεώργιος
3)        Παπανικολόπουλος Ζαχαράκης
       Μάχη Ακράτας  6-8/1/1823
1)          Μούρτζης Γεωργάκης
2)          Μούρτζης Αγγελής
3)          Μενούνος Δημητράκης
4)          Ακουρος Σταύρος
5)          Βαρνακιώτης Διονύσιος
6)          Παπανδρίκου Παντελής
7)          Παπανθιμόπουλος Γεώργιος
8)          Παπανικολόπουλος Ζαχαράκης

Από τον ΑγιοΒλάση στις 24 του Μάη 1825 ο Χρήστος Οικονόμου αποστέλλει λογαριασμόν μισθών στρατιωτών του τμήματος Νεζερών προς το Υπουργείο Πολέμου με κατάλογον 149 στρατιωτών Καλαβρυτινών περιέχον και τα ονόματα των χωριών τους.(μεταξύ αυτών) και από τα ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ αναφέρονται οι:
1)      Φιλιπ  του Παπακωσταντή
2)      Αναστάσιος Παλούμης
3)      Πανάγος του Πετζή
4)     Δημ. Του Κανέλλου
5)     Μιχαλ του Θοδωρή
6)     Αγγελής Μούρτζος
7)     Παναγ. του Γιάννη
8)     Ασιμάκης Μούρτζος
9)     Γεώργιος του Μήτρου
10)   Μήτρος του Αναγνώστη
11)   Κωστ. του Αναγνώστη
12)   Κατσιδήμας Κωνσταντής


Αθανάσιος Νικ. Στάμος
--------------------------------------
Στοιχεία από το Ανέκδοτο Πόνημά μου
Μνήμες και Θύμησες από τη παραδοσιακή Σποδιάνα

2 σχόλια: